Polityka prywatności

§ 1 Ogólne postanowienia

1. Niniejsze postanowienia polityki prywatności dotyczą ustalania zasad zbierania, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników przez stronę boba-jazz-band.pl. Zakres polityki prywatności obejmuje dane udostępnione bezpośrednio przez użytkownika. Niniejsze postanowienia polityki prywatności dotyczą ustalania zasad zbierania, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników boba-jazz-band.pl. Zakres polityki prywatności obejmuje dane udostępnione bezpośrednio przez użytkownika.

§ 2 Dane osobowe

1 Użytkownicy boba-jazz-band.pl w określonych przypadkach proszeni są o podanie niektórych swoich danych osobowych. Potrzebujemy tylko danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania usługi. Sytuacje, w których użytkownik jest proszony o podanie danych oraz dane, które musi podać dla określonej czynności: a. Komentowanie postów - użytkownik musi podać swoje imię i adres e-mail. b. Kontakt z administratorem usługi - użytkownik musi podać swoje imię i adres e-mail. 2. Dane osobowe podawane na stronie boba-jazz-band.pl przy dodawaniu komentarzy do artykułów, wpisów itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Strona boba-jazz-band.pl nie ma możliwości ochrony użytkowników przed osobami lub firmami, które wykorzystują te dane, aby przesyłać im nieokreślone informacje. Dlatego te dane nie podlegają polityce prywatności. (3) Oferty konkursowe, ankiety na podstronach dotyczących filmów lub seriali oraz artykuły nie są własnością Usługi boba-jazz-band.pl. Usługa boba-jazz-band.pl nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe użytkowników udostępnione na innych domenach niż boba-jazz-band.pl.

§ 3 Rejestracja na stronie

1. Rejestracja na stronie boba-jazz-band.pl jest wyłączona, tj. strona boba-jazz-band.pl nie oferuje użytkownikom możliwości rejestracji kont.

§ 4 Ciasteczka (Cookies)

1. boba-jazz-band.pl używa 'ciasteczek'. Jeśli klient nie zmieni ustawień swojej przeglądarki, oznacza to zgodę na ich używanie. Instalacja plików cookie jest niezbędna do prawidłowego świadczenia usług na stronie. Pliki 'ciasteczek' zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania usługi, w szczególności te, które wymagają zgody. (3) W ramach usługi boba-jazz-band.pl wykorzystywane są trzy rodzaje 'ciasteczek': 'sesyjne', 'trwałe' i 'analityczne'. 1.1 'Ciasteczka sesyjne' to pliki tymczasowe przechowywane na urządzeniu klienta do momentu wylogowania się klienta (opuszczenia witryny). 1.2 'Trwałe' pliki cookie są przechowywane na urządzeniu klienta przez okres określony w parametrach plików cookie lub do ich usunięcia przez klienta. 1.3 Analityczne ciasteczka umożliwiają lepsze zrozumienie, w jaki sposób klient wchodzi w interakcje z treścią witryny, aby lepiej ją zaprojektować. 'Analityczne' 'ciasteczka' zbierają informacje na temat korzystania przez klienta z witryny, rodzaju strony, z której klient został przekierowany, liczby wizyt i godziny wizyty klienta na witrynie. Te informacje nie obejmują konkretnych danych osobowych klienta, ale służą do tworzenia statystyk dotyczących korzystania z witryny. (2) Klient ma prawo decydować o dostępie plików cookie do swojego komputera, wybierając je z góry w oknie przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat możliwości i metod obsługi plików cookie są dostępne w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§ 5 Postanowienia końcowe

(1) Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodnie z ryzykami i kategoriami danych objętych ochroną, w szczególności aby chronić dane przed dostępem osób nieuprawnionych, przed ich wydobyciem przez osoby nieuprawnione, przed przetwarzaniem w sprzeczności z obowiązującymi przepisami oraz przed ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. (2) Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne umożliwiające zapobieganie dostępowi do danych osobowych przesyłanych elektronicznie i ich zmianom przez osoby nieuprawnione. (3) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie dotyczącym ochrony danych obowiązują postanowienia Regulaminu ogólnego usługi boba-jazz-band.pl, postanowienia Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. (4) Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym czasie. (5) Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich w usłudze.